OBAVIJEST SVIM PČELARIMA

Nema komentara » Datum objave: 15.09.2022 u 11:06 - postavio
Kategorija: Uncategorized

Prikaz radionice

„ Biosigurnosne mjere na pčelinjaku“

Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija

Osoba odgovorna za prijavu i organizaciju

Prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger, Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela

Telefon: +3851 2390151; e-mail: ivana.tlak@vef.hr

Voditeljica radionice

Prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger

Predviđeni broj polaznika:

25-30

Uvjetovanost za polaznike:

dr. med. vet. / pčelar

Predviđeni datumi održavanja radionice: 19. i 26. rujna 2022.

Mjesto održavanja radionice: 

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Edukativno-arhivska postaja za pčelarstvo

Troškove sudjelovanja na radionici pokriva Ministarstvo poljoprivrede

Obzirom na kontinuirano velike gubitke pčelinjih zajednica, nedovoljnu suradnju pčelara i veterinara, kao i premalog uključivanja veterinara u navedenu problematiku te preporuke Federacije veterinara Europe koje je dano na temelju rezultata provedenog istraživanja unutar veterinarske profesije, istaknuta je potreba kontinuiranog stručnog usavršavanja kao preduvjeta i obveze za zadržavanje radnih mjesta. Također je bitna potreba unaprijeđenja programa cjeloživotnog obrazovanja pčelara i veterinara koji moraju biti u mogućnosti savjesno i s međusobnim uvažavanjem odgovoriti potrebama sektora pčelarstva.

PROGRAM RADIONICE

9.00-9.45 Gubitci u pčelarstvu. Važeći normativni akti RH, OIE-a i EU. Uzimanje    anamneze u pčelinjaku.
10.00-11.15 Raspored pčelinjeg legla, peluda i meda na okviru. Poklopci nad zdravim i promijenjenim pčelinjim leglom, izgled zdrave i promijenjene ličinke. Aktivnost pčelinje zajednice.
11.15-11.45 Pauza
11.45 – 12.45 Službeno uzorkovanje. Namjena uzorkovanja. Vrsta, izgled i veličina pojedinih uzoraka. Preventivne mjere za sprječavanje pčelinjih bolesti
13.00-14.00 Stanka za ručak
15.00-17.00 PRAKTIČNI RAD NA PČELINJAKU - Klinički pregled pčelinje zajednice. Obilazak Edukativno-arhivske postaje za pčelarstvo.
Rasprava po skupinama. Kratka pismena provjera stečenog znanja. Upitnik polaznicima o zadovoljstvu tečajem.