Raspored predavanja

Raspored predavanja PD „Lipa“  iz Zagreba za sezonu 2021 / 2022.

 Ovo su tematska predavanja koja će se održati U 2021 /2022. GODINE

Sva  predavanja će se održavati na lokaciji ,  MJESNA SAMOUPRAVA GORNJA DUBRAVA, DRAVSKA 4, (PREKO PUTA SUPERNOVE (GARDEN MALL) I TO, SRIJEDOM,S POČETKOM U 18,00 SATI.

06 10.2021.---------  DOC.DR.LIDIJA SVEČNJAK---- PATVORENJE VOSKA- PROCIJENA RIZIKA ZA ZDRAVLJE LJUDI I PČELA

20. 10.2021.-------- PROF.DR.SC. IVANA TLAK GAJGER----- PREGLED PČELINJIH BOLESTI

03.11.2021.---------- DR.SC. AGR. GORDANA HEGIĆ ------ API TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ

01.12. 2021. ...... VEDRAN HAĐAK.... TEHNOLOGIJA PČELARENJA KROZ GODINU

05.01, 2022. ..... JOSIP KRIŽ ,,,,,, POGREŠKE KOD PRIHRANE I UZIMLJAVANJA PČELINJIH ZAJEDNICA

PREDAVANJA KOJA ĆE SE ODRŽATI U 2022. GODINI SU U PRIPREMI I BITI ĆE OBJAVLEN KALENDAR PREDAVANJA KADA BUDU PREDAVAČI I PREDAVANJA SPREMNI.

 SVI KOJI ĆE DOLAZITI NA PREDAVANJA MORATI ĆE SE DRŽATI EPIDEMIOLOŠKIH MJERA (DEZINFEKCIJA RUKU I OBAVEZNA MASKA). OBAVIT ĆE SE I POPIS SVIH KOJI ĆE NAZOČITI PREDAVANJIMA. KONTROLIRAT ĆE SE I COVID POTVRDE . MOŽE DOĆI I DO PROMJENE TERMINA U SLUČAJU DA PREDAVAČ OTKAŽE SVOJE PREDAVANJE RADI BILO KOJEG RAZLOGA, ALI ĆE SE U PREDVIĐENOM TERMINU NAĆI ZAMJENSKO PREDAVANJE I SVI ĆE NA VRIJEME O PROMJENI BITI OBAVIJEŠTENI.

Ostavi komentar