Posts Tagged ‘amitraz’

Dimljenje amitrazom u doba kad u košnici nema legla

Nema komentara » Datum objave: 10.09.2011 u 23:29 - napisao
Kategorija: Izdvojeno, Tekstovi
Ključne riječi: , , ,
Dimljenje amitrazom u doba kad u košnici nema legla

Praktično iskustvo U praksi se pokazalo da se u pčelinjoj zajednici u kasnoj jeseni nalazi manje varooe, koju lako odstranimo kasnojesenskim dimljenjem (amitrazom) i to kada u košnici nema legla. Kada je u košnici leglo upotrebljavamo dugotrajno djelujuća sredstva. Primjenu vršimo na taj način jer se gotovo 85% varooe nalazi u poklopljenom leglu. U novije