Posts by Josip Kriz:

U PRIPREMI JE IZDAVANJE NOVE KNJIGE

Written on March 5th, 2023 by
Categories: Uncategorized

U pripremi je izdavanje nove knjige pod naslovom " PČELARENJE FARRAROVOM KOSNICOM" . Tekstualno je knjiga završena, sada slijedi lektoriranje i grafička priprema za tisak. Ako sve bude išto po planu knjiga bi mogla ugledati svijetlo dana negdje početkom jeseni. Kada bude sve gotovo članovi PD " LIPA " će biti obavješteni i pozvani na promociju. Autor ove knjige je predsjednik našeg društva Josip Križ.

OBAVIJES PČELARIMA

Written on January 25th, 2023 by
Categories: Uncategorized

Obavijest za sektor pčelarstva

Slika /slike/Priopcenja/pcele2.jpg

Od ove godine Nacionalni pčelarski program zamjenjuju intervencije u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. donosi povećanje omotnice za pčelarski sektor na 3.777.575,95 € (28.462.146,00 HRK) u 2023. godini, te 3.826.579,99 € (28.831.366,93 HRK) u ostalim godinama provedbe. Minimalni udio financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 50%. Time je omotnica za pčelarski sektor za 2023. godinu povećana gotovo 58% u odnosu na 2022., godinu, dok je u ostalim godinama povećana gotovo 60%.

Pravilnikom o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. propisat će se odredbe vezane za način i uvjete provedbe intervencija. Pravilnik je bio objavljen na portalu e-Savjetovanja u periodu od 16. do 26. prosinca 2022. godine te je postupku završnih korekcija prije objave u Narodnim novinama.

Važno je napomenuti da svi računi, predračuni i ponude po kojima su plaćeni računi, a koje će korisnici prilagati kao prihvatljiv trošak u zahtjevu za potporu, moraju biti izdani i u cijelosti plaćeni za svaku intervencijsku godinu u sljedećim rokovima:

INTERVENCIJSKA GODINAROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
- 2023.od 1. siječnja 2023. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2023. godini.
- 2023./2024.od 1. kolovoza 2023. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2024. godini
– 2024./2025.od 1. kolovoza 2024. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2025. godini
– 2025./2026.od 1. kolovoza 2025. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2026. godini
– 2026./2027.od 1. kolovoza 2026. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2027. godini

U intervenciji 55.1.e.01. - Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda računi su prihvatljivi od datuma zaprimanja odluke o odabiru projekta.

Popis intervencija i rokova za podnošenje zahtjeva prema intervencijskim godinama

INTERVENCIJAROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
55.1.a.01. - Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije
a) edukacije, stručna predavanja i radionice organizirane od strane udruga i saveza pčelara te troškovi prikupljanja informacija o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja
„Edukacije pčelara“do 31. svibnja
„Stručna predavanja, radionice“do 31. svibnja
„Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju“do 1. ožujka
b) izrada i tisak informativnog materijala, izrada mrežnih stranica organizacija pčelara, tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima
„Informativne aktivnosti“do 31. srpnja
55.1.b.01. - Nabava novih pomagala, pribora i opremedo 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
55.1.b.02. - Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varoozedo 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
55.1.b.03. - Racionalizacija selećeg pčelarstva
„Racionalizacija selećeg pčelarenja – nabava nove opreme“do 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
„Provedba organizacije selećeg pčelarenja“do 31. srpnja
55.1.c.01. - Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčeledo 15. srpnja
55.1.d.01. - Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčelado 31. srpnja
55.1.e.01. - Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvodado 31. srpnja
55.1.f.01. - Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda
„Istraživanje i praćenje tržišta“do 31. srpnja
„Promocija i komunikacija prema javnosti“do 31. srpnja
„Informiranje i edukacija potrošača“do 31. srpnja

USKORO IZ TISKA IZLAZI NOVA KNJIGA

Written on January 17th, 2023 by
Categories: Uncategorized

Uskoro iz tiska izlazi nova knjiga, a autor je naš član i bivši tajnik Milanko Barać. Naslov knjige je : "TEHNOLOGIJA PČELARENJA SA TRODJELNOM AŽ KOŠNICOM" Želimo vas obavijestiti da će se primjerak ove knjige moći kupiti na Pčelarskom sajmu u Gudovcu , a postoji i mogućnost da bude dostupna već 01.02. 2023. na našem predavanju.

AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2023. GODINU

Written on December 6th, 2022 by
Categories: Uncategorized

 06.12.2022 Broj:620

Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, do 31. 12. 2022. godine obavljati će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2023. godinu.


Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za ažuriranje EPP 2023.:

OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.

Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2022. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Svaka Godišnja dojava (Prilog 3) ili Upis u EPP (Prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2022. godine).

Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2023. godini.

Kopiju predanog Priloga 2 ili Priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.

Za točnost podatka navedenih u obrascu Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom. 

Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (pčelinje zajednice spremne za prezimljavanje).

Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu za pčelinjak/e koji se nalazi/e na području nadležnosti tog povjerenika.

Obrazac godišnje dojave moguće je predati povjereniku:

- OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (Prilog 3) u terminima koje odredi udruga/povjerenik ili po dogovoru s povjerenikom, a na kopiju koju zadržava pčelar, povjerenik mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka.

- PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

E-mail adrese povjerenika nalaze se na internet stranici Hrvatskog pčelarskog saveza.

- PUTEM POŠTE, na adresu udruge, s napomenom za povjerenika, (ime i prezime). Slanje preporučeno s povratnicom, Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona za koju pčelar posjeduje povratnicu s potvrdom primitka.

Ažuriranje EPP za 2023. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2023. godini.

Molimo Vas, da u slučaju nejasnoća kontaktirate Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536.

Na navedenim poveznicama preuzmite potrebne obrasce: 

PRILOG 2 - Upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka

PRILOG 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica

PODSJETNIK

Written on December 5th, 2022 by
Categories: Uncategorized

Poštovani pčelari, članovi PD "LIPA" i svi ostali, podsjećamo vas da kreću naša edukativna predavanja za sve članove i svu zainteresiranu javnost. Predavanje će se održati po našem rasporedu koji je već objavljen i to 07.12. 2022. sa početkom u 18.00 sati u prostorijama koje koristimo , a to je Mjesna samouprava Gornja Dubrava, Dravska 4. Tema predavanja je " Temelji uspješne pčelarske prakse" predavač je Gosp. Darko Vukašinović, pčelar praktičar. Također vas obavještavamo i podsjećamo da ne zaboravite donijeti ispunjene obrasce Godišnje dojave broja pčelinjih zajednica. Ako netko bude zaboravan imati će priliku isti obrazac popuniti na licu mjesta i predati ga povjereniku pašnoga reda. Molimo vas da se pojavite u što većem broju jer nema više nikakvih epidemioloških ograničenja.

OBJAVLJEN JE KALENDAR PREDAVANJA

Written on November 4th, 2022 by
Categories: Uncategorized

Poštovani pčelari! evo objavili smo raspored predavanja. Molimo vas da prilikom dolaska na predavanje ponesete ispunjene obrasce za ažuriranje pčelinjaka.UO PD " LIPA"

NEMOJTE ZABORAVITI AŽURIRATI SVOJE PČELINJAKE

Written on October 13th, 2022 by
Categories: Uncategorized

 13.10.2022 Broj:581

AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2023. GODINU

Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, do 31. 12. 2022. godine obavljati će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2023. godinu.


Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za ažuriranje EPP 2023.:

OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.

Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2022. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Svaka Godišnja dojava (Prilog 3) ili Upis u EPP (Prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2022. godine).

Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2023. godini.

Kopiju predanog Priloga 2 ili Priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.

Za točnost podatka navedenih u obrascu Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom. 

Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (pčelinje zajednice spremne za prezimljavanje).

Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu za pčelinjak/e koji se nalazi/e na području nadležnosti tog povjerenika.

Obrazac godišnje dojave moguće je predati povjereniku:

- OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (Prilog 3) u terminima koje odredi udruga/povjerenik ili po dogovoru s povjerenikom, a na kopiju koju zadržava pčelar, povjerenik mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka.

- PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

E-mail adrese povjerenika nalaze se na internet stranici Hrvatskog pčelarskog saveza.

- PUTEM POŠTE, na adresu udruge, s napomenom za povjerenika, (ime i prezime). Slanje preporučeno s povratnicom, Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona za koju pčelar posjeduje povratnicu s potvrdom primitka.

Ažuriranje EPP za 2023. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2023. godini.

Molimo Vas, da u slučaju nejasnoća kontaktirate Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536.

Na navedenim poveznicama preuzmite potrebne obrasce: 

PRILOG 2 - Upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka

PRILOG 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica

OBAVIJEST SVIM PČELARIMA

Written on September 15th, 2022 by
Categories: Uncategorized

Prikaz radionice

„ Biosigurnosne mjere na pčelinjaku“

Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija

Osoba odgovorna za prijavu i organizaciju

Prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger, Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela

Telefon: +3851 2390151; e-mail: ivana.tlak@vef.hr

Voditeljica radionice

Prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger

Predviđeni broj polaznika:

25-30

Uvjetovanost za polaznike:

dr. med. vet. / pčelar

Predviđeni datumi održavanja radionice: 19. i 26. rujna 2022.

Mjesto održavanja radionice: 

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Edukativno-arhivska postaja za pčelarstvo

Troškove sudjelovanja na radionici pokriva Ministarstvo poljoprivrede

Obzirom na kontinuirano velike gubitke pčelinjih zajednica, nedovoljnu suradnju pčelara i veterinara, kao i premalog uključivanja veterinara u navedenu problematiku te preporuke Federacije veterinara Europe koje je dano na temelju rezultata provedenog istraživanja unutar veterinarske profesije, istaknuta je potreba kontinuiranog stručnog usavršavanja kao preduvjeta i obveze za zadržavanje radnih mjesta. Također je bitna potreba unaprijeđenja programa cjeloživotnog obrazovanja pčelara i veterinara koji moraju biti u mogućnosti savjesno i s međusobnim uvažavanjem odgovoriti potrebama sektora pčelarstva.

PROGRAM RADIONICE

9.00-9.45 Gubitci u pčelarstvu. Važeći normativni akti RH, OIE-a i EU. Uzimanje    anamneze u pčelinjaku.
10.00-11.15 Raspored pčelinjeg legla, peluda i meda na okviru. Poklopci nad zdravim i promijenjenim pčelinjim leglom, izgled zdrave i promijenjene ličinke. Aktivnost pčelinje zajednice.
11.15-11.45 Pauza
11.45 – 12.45 Službeno uzorkovanje. Namjena uzorkovanja. Vrsta, izgled i veličina pojedinih uzoraka. Preventivne mjere za sprječavanje pčelinjih bolesti
13.00-14.00 Stanka za ručak
15.00-17.00 PRAKTIČNI RAD NA PČELINJAKU - Klinički pregled pčelinje zajednice. Obilazak Edukativno-arhivske postaje za pčelarstvo.
Rasprava po skupinama. Kratka pismena provjera stečenog znanja. Upitnik polaznicima o zadovoljstvu tečajem. 

OBAVIJEST GRAĐANIMA ZAGREBA

Written on May 14th, 2022 by
Categories: Uncategorized

Poštovani sugrađani! Svakodnevno nas nazivate i tražite pomoć oko odbjeglih rojeva pčela. Moramo Vas upozoriti i zamoliti da nas ne zovete jer ovo pčelarsko društvo ne sudjeluje u zbrinjavanju odbjeglih rojeva u Gradu Zagrebu. Za to postoji plaćena služba GPS ( Usisavač Pukovnija ) u suradnji sa službom 112 , molimo Vas da se obratite njima. Hvala! na razumijevanju.

OBAVIJEST PČELARIMA

Written on February 26th, 2022 by
Categories: Uncategorized

arhiva/novosti/veter-uprava.png

 21.02.2022 Broj:464

Program kontrole i suzbijanja varooze u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede RH početkom veljače na svojim mrežnim stranicama objavilo je Program kontrole i suzbijanja varooze u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu.


Program kontrole i suzbijanja varooze u Republici Hrvatskoj.

Pčelari su dužni voditi evidenciju o korištenju VMP-a na pčelinjim zajednicama na način da se evidentiraju minimalno podaci iz priložene evidencije, koja je ujedno i preporuka od strane Uprave za veterinarstvo i sigrunost hrane:


OBRAZAC: Evidencija korištenja VMP-a na pčelinjim zajednicama

Kontrola pada varoa
 

Kontrola pada grinja V. destructor provodi se prije, tijekom i nakon prvog ljetnog tretiranja, na pet pčelinjih zajednica u pčelinjacima do 50, te na 10% pčelinjih zajednica u pčelinjacima većim od 50 pčelinjih zajednica

 
1. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor, potrebno je započeti sedam dana prije početka tretiranja pčelinjih zajednica VMP-om. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor pčelar provodi pomoću testnih uložaka koji se stavljaju na podnicu košnica. Sedmi dan od postavljanja, testni ulošci se vade iz svih kontroliranih pčelinjih zajednica, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2.
2. Prilikom stavljanja VMP-a, u košnice se postavljaju čisti testni ulošci, koji se pregledavaju dva puta za vrijeme tretiranja, 7. i 14. dan, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.
3. Prilikom vađenja iskorištenog VMP-a iz košnica, postavljaju se čisti testni ulošci, koji se vade za sedam dana, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa.

Ukoliko prilikom kontrole pada grinja V. destructor, pad istih tijekom i poslije tretiranja nije vidljiv, pčelar mora u najkraćem mogućem roku isto prijaviti ovlaštenom veterinaru koji će uzeti uzorke pčela i dostaviti ih u službeni laboratorij na parazitološku pretragu.


Ovlašteni veterinar uzima uzorak od približno 250 do 300 živih pčela po pčelinjoj zajednici iz plodišta najmanje 10% pčelinjih zajednica po pčelinjaku. Pčele se uzimaju u čistu PVC vrećicu za zamrzavanje (volumena 2L). Uzorak pčela potrebno je nakon uzimanja pohraniti u zamrzivaču tijekom 12 sati te po isteku tog vremena poslati u službeni laboratorij uz popratni Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje propisan Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini ("Narodne novine", br. 2/21, 4/21, 7/21 i 19/21) na kojem se uz ostale podatke obavezno mora navesti naziv uporabljenog VMP-a.


OBRAZAC: Obrazac kontrole pada varooa


Službeni laboratorij dužan je uz izvješće o rezultatu pretrage izdati i preporuku o potrebi i načinu daljnjeg tretiranja pčelinjih zajednica.                                                                                        Izvor: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane