POZIV NA REDOVNU IZVJEŠTAJNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Nema komentara » Datum objave: 04.02.2019 u 9:16 - postavio
Kategorija: Uncategorized

PČELARSKO DRUŠTVO „LIPA“

10040,ZAGREB,NOVAČKA 261

 

POZIV

 

Pozivamo Vas na redovnu godišnju izvještajnu skupštinu koja će se održati u srijedu 13.02.2019.godine u društvenom domu Mijesne samouprave Gornja Dubrava, Dravska ulica br.4, Zagreb –Dubrava s početkom u 18,00 sati.

Za skupštinu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

  1. Otvranje skupštine i pozdrav svim prisutnima
  2. Izbor radnih tijela skupštine: - Predsjednika i dva člana

-zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

  1. Izviješće predsjednika o radu društva u proteklom razdoblju
  2. Izviješće blagajnika o financijskom poslovanju
  3. Izviješće nadzornog odbora
  4. Rasprava po izviješćima i njihovo usvajanje

7.Donošenje odluke o naknadama za rad Predsjednika,Tajnika i blagajnika

  1. Plačanje članarine za 2019. Godinu.(molimo vas da to učinite što prije kako bi mogli i mi podmiriti Članarine prema Hrvatskom Pčelarskom Savezu)
  2. Potvrđivanje plana rada i financijskog plana za 2019.godinu.
  3. Pitanja i prijedlozi i nakon toga mali domijenak

 

UPRAVNI ODBOR: Pčelarskog Društva „Lipa“