Varooa pod budnim okom

Nema komentara » Datum objave: 10.09.2011 u 23:49 - postavio
Kategorija: Izdvojeno, Tekstovi
Ključne riječi: , , , ,

Nije jedino i najvažnije da određenim preparatom ubijemo svaku varoou u pčelinjoj zajednici - podjednako je važno, da upotrebom preparata za suzbijanje varooe, što manje oštetimo pčelu radilicu i maticu. Ukoliko dođe do većeg ili vremenski ograničenog oštećenja pčele radilice i matice, moguće je da varooe ne bude, ali neće biti ni životno i radno sposobnih pčela, a samim time manje ili gotovo ništa meda. Kada se odlučimo za određeni preparat moramo se striktno pridržavati uputa proizvođača, inače uspjeha neće biti.

Za prosječnog pčelara nije dovoljno samo znati da ukupan razvoj ženke varooe traje od 8-10 dana, a mužjaka 6-7 dana - moramo obratiti pažnju na još nekoliko činjenica opisanih u literaturi. Varooa pripada porodici paučnjaka i nije oduvijek bila parazit, niti se oduvijek hranila kao mesožder. Ona i danas može živjeti, i to duže vrijeme, u ćeliji saća ukoliko se u njoj nalaze ostaci hrane ličinke. Oko 10 puta radije i češće ulazi u trutovsku ćeliju nego u radiličku. Da bi se otkrile životne sposobnosti varooe potrebno je dobro upoznati morfološku građu i evolucijsku specijalizaciju njenih pojedinih organa. Za sve ovo treba puno godina mukotrpnog rada i istraživanja. Svaki pčelar ne mora vršiti istraživanja, već prema želji može primijeniti već provjereno sredstvo kojega vam preporučujem i ovom prilikom.

ROTENON
(kartonske trake za odstranjivanje Varooe)

Sastav:
biljni alkaloid (cca 0,05 g) kartonski nosač (traka).

Djelovanje i uporaba:
aktivna tvar na traci je biljni alkaloid tropske biljke derris, c. Lochocarpus n. Varooi blokira živčani sustav i time uzrokuje njenu smrt. Za više razvijene organizme, ljude i domaće životinje tvar nije otrovna - djeluje na  niže razvijene organizme (ribe, mekušce, varoou), kao prirodna tvar u 4-5 tjedana se raspadne, pa ne ostavlja rezidue u medu i vosku. Kartonska traka djeluje do 25 dana, zato se upotrebljava za uništavanje varooe kada u košnici ima legla u većem opsegu.

Traku stavljamo u sredinu pčelinjeg legla, na sredinu okvira i između legla. Tvar djeluje kontaktno, pčele doticanjem raznose tvar, a traku izgrizu i raznose po košnici. Izgriženu traku pčele iz košnice izbace za 3 tjedna. Tretiranje trakama počinje u proljeće, od sredine travnja, a ljetno tretiranje od sredine srpnja. Pri uporabi ovih traka mora postojati normalno gibanje pčela u gnijezdu, moramo paziti da pčele ne budu u klupku (zato noćna temperatura mora biti iznad 8°C). Upravo zato ranoproljetno i kasnojesensko tretiranje nije preporučljivo jer je moguće da se pčele sklupčaju na traci i tada dolazi do odumiranja većeg broja pčela. Pri pravilnom stavljanju traka odumiru samo jako oštećene stare i mlade pčele.

Upozorenje:
zbog brze razgradnje ove tvari, trake treba staviti najkasnije 3-5 dana po preuzimanju, pošto je varooa postala otporna na piretriode i djelomično na amitraz. Ovaj lijek na bazi biljnog alkaloida u RH nije registriran kao lijek protiv varooe, pa ga koristimo na vlastitu odgovornost. Preporučljiv je za uništavanje varooe u kasno ljeto (sredina srpnja), kako bismo zadržali što jače zajednice, sa zdravim pčelama koje će prezimiti. Kada pravovremeno tretiramo, zajednice prezime brojčano jake, sa zdravim pčelama. Otprilike 10-20% zajednica uvijek testirajte na opadanje varooe (testnim mrežama), kako biste se uvjerili koliko je zajednica zaraženo varoom.

U predjelima gdje je zaraženost veća, preporuča se dvokratno tretiranje trakama (sredinom srpnja i početkom rujna). Pri jačoj zaraženosti zajednicu uspješno liječimo na ovaj način - za deset dana odstranimo prvu traku i stavljamo novu. Trake stavljamo prije paše ili poslije vrcanja meda. Za LR košnicu preporučuju se dvije trake u prvi i drugi nastavak, po jednu traku ako u oba ima legla.

Napomena:
ova traka se nikada ne smije staviti na podnicu, već isključivo u sredinu legla.

Budete li se pridržavali ovih uputa, uspjeh će biti siguran. Moja preporuka je nikada se ne zanositi da u pčelinjoj zajednici nema varooe - budite sigurno da ona uvijek vreba i iskorištava i najmanju nepažnju pčelara. Kad je primjetite - već je kasno.

Kolege pčelari, u ovo doba, kada u košnici ima legla u većem opsegu, nema smisla nikakvo dimljenje, već samo kontaktna sredstva. Zašto? Odgovor je jednostavan - 85 % varooe nalazi se u leglu. Znači, treba je dočekati i uništiti. Dimno sredstvo djeluje trenutno i ne ulazi ispod poklopljenog legla, gdje se varooa skriva. Kako dimiti, pisali smo u prvom broju našeg glasnika.

Autor: Josip Križ

Ključne riječi: , , , ,

Ostavi komentar